Dr. sc. Vlasta Zanki direktorica je tvrtke HEP ESCO d.o.o.

HEP ESCO, tvrtka u vlasništvu HEP-a, bavi se projektima energetske učinkovitosti. Na konferenciji Energy Investment Formu 2016. rekli ste da se kroz prizmu energetske učinkovitosti mogu promišljati drugačije investicijske politike u sektoru energetike. Možete li to pojasniti?

Energetsku učinkovitost možemo promatrati kao novi izvor energije, te tvrtke u Hrvatskoj trebaju razmišljati o smanjenju potrošnje energenata provedbom mjera koje će prvenstveno povećati njihovu konkurentnost. Premda niske cijene energenata, koje su trenutno na tržištu smanjuju isplativost projekata energetske učinkovitosti, provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti treba gledati kao stratešku odrednicu tvrtke.

Kakva su vaša iskustva, koliko su tvrtke svjesne značaja energetske učinkovitosti i kada zapravo o tome počinju razmišljati?

O temi energetske učinkovitosti se najčešće počne razmišljati kad se suočimo s rastom cijena energenata i sve zahtjevnijim zakonskim obvezama. Premda se projekti energetske učinkovitosti ne provode onoliko brzo koliko svi žele, u privatnom sektoru postoji svijest o potrebi za uštedama jer vlasnici postaju svjesni utjecaja energetske učinkovitosti na profitabilnost tj. na utjecaj potrošnje energenata na jedinicu proizvoda. Jedan od razloga nedovoljne svijesti o značaju energetske učinkovitosti je i niska razina educiranosti, zbog čega u korisnika ne postoji svijest o potencijalu za uštedama. To je bio motiv HEP ESCO-u za utemeljenje Trening centra, koji organizira tečajeve za poticaj dodatnog razvoja tržišta energetske učinkovitosti. Edukacija je važna ne samo za tehničke osobe već za sve korisnike zgrada i postrojenja kako bi se prema energiji ponašali odgovorno. Također, prepreke za energetsku učinkovitost u industriji su nedostatak kapaciteta da tvrtka sama razvije projekt kao i nedostatak financijska sredstva, ali zato su tu tvrtke kao što smo mi.

Radite dijelom za HEP, ali i za druge tvrtke. Možete li navesti neke od primjera suradnje?

Projekti energetske učinkovitosti do sad su, prema ESCO modelu, provedeni u desetak objekata privatnog industrijskog sektora. Tipični projekti u industriji bili su vezani za iskorištenje otpadne topline u sustavima hlađenja, povećanje učinkovitosti elektromotornih pogona i zamjeni industrijske rasvjete. Pa je tako projekt energetske učinkovitosti u PPK Karlovačkoj mesnoj industriji uključivao ugradnju sustava rekuperacije otpadne topline iz postojećih rashladnih sustava, dok su mjere energetske učinkovitosti u Elektro-Kontakt-u obuhvatile obnovu ovojnica zgrada i iskorištenje otpadne topline kompresora. Projekt energetske učinkovitosti u rasvjetnom sustavu pogona tvrtke ELKA, Brodogradilišta Viktor Lenac te u brodogradilištima ULJANIK grupe, uključivao je modernizaciju rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti, što obuhvaća usluge inženjeringa i usluge osiguravanja financijskih sredstava prema ESCO-modelu. Svi navedeni projekti pomogli su tvrtkama da ostvare značajne uštede u potrošnji energije i podizanju standarda, a time i poboljšaju svoje poslovne rezultate. Također treba naglasiti da HEP ESCO projekti energetske učinkovitosti, nisu tipska rješenja već se radi o energetskoj usluzi prilagođenoj potrebama klijenta.
Kako po vama motivirati veća ulaganja u energetsku učinkovitost?

Jedan od prvih ‘manje bolnih’ koraka je uvođenje gospodarenja energijom. HEP ESCO može ponuditi i takvu uslugu te je razvio ESCO Monitor®, softver za gospodarenje energijom. ESCO Monitor®. daje informacije temeljem kojih se olakšava donošenje kvalitetnih odluka za povećanje energetske učinkovitosti, a ujedno i postizanje energetskih i ekonomskih ušteda. Energetska učinkovitost je logičan smjer razvoja jer povećanje energetske učinkovitosti, rezultiraju znatnim smanjenjem potrošnje svih energenata, povećanjem sigurnosti, pouzdanosti i radne efikasnosti, tehničkim unapređenjima i smanjenim troškovima održavanja.

Poduzetnici se često žale na nerazumljivu papirologiju kad su u pitanju natječaji za sredstva EU. Kako bi po vama trebalo riješiti taj problem?

Osim što imaju razvojni karakter kako u tehnološkom tako i u tržišnom smislu, projekti financirani sredstvima EU pridonose rastu profitabilnosti i opsega poslova. Međutim za prijavu projekata potrebno je dobro razraditi kako administrativni dio prijave tako i tehnički koji se tiče detaljnih investicijskih studija za projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. HEP ESCO ima iskustvo i znanje potrebno za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te može pomoći u pripremi kvalitetne aplikacije ovakvih projekata na relevantne EU fondove.

Pitanje uštede energije danas je top tema. I HEP ima Program uspostave i provedbe sustavnog gospodarenja energijom u HEP-ovim zgradama (HEP SGE Program). Što program podrazumijeva i o kolikim se uštedama (u MWh i kunama) može govoriti?

Hrvatska elektroprivreda je u skladu s načelima svoje poslovne politike, 1. listopada 2015. donijela Odluku o usvajanju Programom uspostave i provedbe sustava gospodarenja energijom (SGE) i uvođenje ESCO Monitor® sustava u zgrade Hrvatske elektroprivrede. Programom će se uspostaviti djelotvorno upravljanje troškovima za energiju te identificirati potencijali za uštedu energije i vode. Sustavnim gospodarenjem energijom, HEP grupa će smanjiti troškove za energiju u vlastitim zgradama, a istodobno će pridonijeti smanjenju utjecaja na okoliš, što je u skladu s hrvatskim propisima iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Također će se stvoriti preduvjeti za uvođenje standarda ISO 50001. HEP SGE Program obuhvatit će 100 zgrada HEP-a, a procijenjeni potencijal za uštedu je 4 milijuna kuna godišnje.

Kakvi su HEP ESCO-u planovi za budućnost?

Kao i do sada HEP ESCO razvija nove energetske usluge, a u skladu s misijom HEP grupe, prema kojoj HEP nije samo prodavatelj električne energije nego i pružatelj dodatnih energetskih usluga i dugoročni partner svojim kupcima. Ove energetske usluge omogućuju uštede u energiji i troškovima provedbom mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, te uvođenjem sustavnog gospodarenja energijom. Što se tiče projekata energetske učinkovitosti po ESCO modelu i dalje će naglasak biti na razvoju projekta energetske učinkovitosti u industriji te projektima integriranih sustava obnovljivih izvora energije za kupce HEP grupe.

Ovaj intervju izvorno je objavljen u Poslovnom dnevniku.

Podijeli objavu

Nema komentara

Ostavi odgovor